.: Cao Dai TV - Youtube Channel  

Cao Đài Center  - Youtube Channel

Chương trình Sống Đạo TV do Cao Đài Giáo Hải Ngoại thực hiện tại Caodai Center - Anaheim

Thảo Luận đề tài Thương Đế và Tâm Linh

Nhấn vào hình xem video

 

Nhấn vào đây xem thêm chi tiết

Đạo đàm - Công Quả - Dec. 10th 2017

nhấn vào đây xem thêm chi tiết 

 

Cao Dai Talk - Nov 5th 2017

xem chi tiết tại đây

 

Bầu Ban Thường Vụ Cao Đài Giáo Hải Ngoại 2017

Tại Cao Dai Center - Anaheim

Nhấn vào đây xem thêm chi tiết

 

 

Phỏng vấn Hiền Huynh Cao Lương Quới đến từ Úc Châu

Tại Caodai Center - Anaheim California 

Dec. 25th , 2016

nhấn vào đây xem thêm chi tiết

 

Lễ Khai Minh Đại Đạo Năm Thứ 92 

Tại Thánh Thất Cao Đài - Châu Đại Nam California

14072 Chestnut St. Westminster CA, 92683

nhấn vào đây xem chi tiết

 

Sống Đạo TV

Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể    

(nhấn vào link  để coi trên Youtube)  http://youtu.be/bRvZlpLGUTM   


Thập Diện Ngưu Đồ (Tìm Trâu)  http://youtu.be/ow68hxo4ZVI


Đạo Cao Đài Là Gì - Tìm hiểu đạo Cao Đài

http://youtu.be/1mn2lK_msU4

 


THE TAO OF LIFE   What is CaoDai ? 

click on the link  to watch the video clip  Sống Đạo TV

          Vạn Giáo Nhất Lý   

          Part 1           http://youtu.be/r-fdq-7wG1Y

          Part 2           http://youtu.be/NWF7jGXhcTU

 


      Caodai diễn hành Tết Bính Thân2016

nhấn vào hình xem phim


Youth Interfaith Video at Caodai Center

Love and how to realize it

click link to watch movie  http://youtu.be/Aq92oXS1iRE

Meeting at February 22, 2015

click link  to watch movie  http://youtu.be/WWIsKPgpbaQ


Building Compassionate Cities

at the Universal CaoDai Temple on Sunday April 24, 2016

click to image to view movie

Building Compassionate Cities July 31 2016

click Here to view the video 

 


 

 © 2004-2016 CaoDai.org. All Rights Reserved. Site designed and hosted by www.softcao.com