Monday, November 19, 20183:00 PM(View: 2313)
Cuốn sách nhỏ này cống hiến cho quí độc giả vài nét độc đáo của đạo Cao Đài trong mục đích đem mọi tôn giáo về chung với nhau cùng dưới một mái nhà tâm linh trong tinh thần hoà hiệp để kiến tạo một nền hoà bình vĩnh cửu trên thế gian. Đồng thời giới thiệu một lối sống đạo đức, giản dị để tất cả mọi người thuộc mọi thành phần tôn giáo đạt được sự an bình, giác ngộ và giải thoát. Bùi Đắc Hùm Bùi Đặng Cẩm-Hồng
Friday, September 21, 201811:48 AM(View: 1560)
Monday, August 20, 20182:43 PM(View: 1821)
Monday, August 20, 20182:34 PM(View: 2079)