Thiền Định Trên Phương Diện Tôn Giáo, Khoa Học Và Áp Dụng Thực Tiễn

Wednesday, July 18, 20187:56 PM(View: 14956)
Thiền Định Trên Phương Diện Tôn Giáo, Khoa Học Và Áp Dụng Thực Tiễn
Thảo luận đề tài:Thiền định trên phương diện Tôn Giáo, Khoa Học và áp dụng thực tiễn trong đời sống do dược sỉ Bùi Văn Khâm trình bày

Send comment
Your Name
Your email address